Hulmursisolering med papiruld

Er du træt af høje varmeregninger, eller kan dit hus ikke holde på varmen? Så er det på tide at få hulmursisoleret dit hjem! Uden isolering går du nemlig glip af fordele såsom bedre indeklima, øget komfort, lavere varmeregninger og øget salgsværdi af dit hjem.

Papiruldsisolering for dig der vil spare

Det er dyrt som dansker at varme sit hjem op, hvis huset ikke er isoleret ordentligt. Er huset nemlig ikke hulmursisoleret, bruger det i gennemsnit 3-4 gange så meget energi, som et hus der er isoleret fornuftigt. Med de stigende energipriser og grønne afgifter, bliver dette hurtigt en dyr fornøjelse. Hulmursisolering med papiruld, er derfor en investering, som er hurtigt tjent hjem igen. Med en hurtig og effektiv omgang isolering slipper du nemlig for, at en tredjedel af den varme som du lukker ud, forsvinder ud gennem ydermuren. Isoleringen er derfor både medvirkende til, at du vil se store besparelser på varmeregningen, og at du vil få et bedre indeklima og dermed også en øget komfort.

Energipriserne stiger

Når du skal investere i hulmursisolering, kan du med fordel vælge en isolatør, der arbejder med papiruldsisolering. Papiruld er nemmere for isolatørerne at arbejde med, og de kan derfor hurtigere få isoleret hele dit hjem. Dette er medvirkende til, at den samlede pris på hulmursisoleringen kan holdes nede. Herudover er der flere andre fordele med papiruld, såsom papiruldens bæredygtighed, længere gennembrændningstid og øget lydisolation. Papiruld er fremstillet af gamle aviser, som er blevet behandlet med kemisk. Dette er medvirkende til, at en papirulden kan overholde de strenge sikkerhedskrav i forhold til brandsikkerhed.

Hulmursisolering med papiruld er et ligeså effektiv som andre isoleringsmaterialer, og holder derfor ligeså godt på varmen. Vil du derfor spare både miljøet og pengepungen, gør du klogt i, at hulmursisolere med papiruld.

Få isoleret dit hjem med papiruld

Hvis du ønsker at spare penge på din varmeregning, bør du få isoleret eller efterisoleret dit hjem. Når du har fået foretaget hulmursisolering med papiruld, vil du hurtigt mærke en forskel på indeklimaet, og vil ligeledes se store besparelser på varmeregning hurtigt efter isoleringen.

Hvor meget kan jeg spare?

Alt efter hvordan du opvarmer dit hjem, kan du i gennemsnit spare 60-180 kr. pr. m2 mur årligt. Den store besparelse på varmeregningen medfører, at en hulmursisoleringen er tjent efter blot 1-3 år.

Med stigende energipriser og grønne afgifter, er det dyrt at varme sit hjem op i Danmark. Langt de fleste ønsker derfor ikke, at bruge penge på at fyre for gråspurvene. Er dit hjem nemlig ikke hulmursisoleret, vil meget af den varme som du lukker ud, sive ud gennem ydervæggen, og du får derfor ingen nytte af den. I et gennemsnitligt hus der ikke er isoleret, forsvinder 32 % af varmen direkte ud gennem væggene. Er dit hjem fra før 1960’erne er tallet endnu højere. Der er derfor store besparelser at hente ved at foretage hulmursisolering med papiruld. Derudover vil du ligeledes opleve fordele såsom mindre træk og bedre indeklima.

Papiruld: et fornuftigt isoleringsmateriale

Når du skal have isoleret dit hjem, kan du med fordel vælge en isolatør, der arbejder med papiruld. Ud over at være et bæredygtigt isoleringsmateriale, er det nemlig også både billigere og nemmere at arbejde med. Det betyder at isolatøren kan klare jobbet hurtigere for dig, og du kan derfor se frem til en lavere regning. Papiruld varmer ligeså godt som andre isoleringsmaterialer. Derudover har papiruld en støjdæmpende virkning, og du vil derfor få bedre lydisolering end ved eksempelvis mineral- eller glasuld. Nyd godt af isolatørernes lange erfaring med materialet, og få dit hjem isoleret med papiruld.

Hulmursisolering med papiruld – for øget komfort i hjemmet

Hvis du ønsker øget komfort i det hjem, er det nødvendigt at det hverken trækker eller er koldt. Er dit hjem ikke hulmursisoleret, er der dog stor sandsynlighed for et koldt indeklima, da store dele af den varme du lukke ud, siver ud gennem ydervæggen. Vil du spare penge på varmen og på samme tid få et bedre indeklima, så er det på tide at få hulmursisoleret dit hjem.

Hvordan bliver mit hjem hulmursisoleret?

For et gennemsnitligt hus, tager det blot én dag for to håndværkere at hulmursisolere et helt hjem. Processen er nemlig både hurtigt og simpel, og der vil efterfølgende ikke være noget tegn på brud på ydervæggen.

Det første isolatørerne gør, efter at have vurderet dit hjem, er at bore et hul på omtrent 22 mm i ydermuren. Hullet vil blive boret i fugen, hvor tre sten mødes, og murstene vil derfor ikke blive beskadiget. Andre isolatører vælger blot at fjerne en mursten, for at komme ind til hulrummet mellem din yder- og indervæg. Derefter vil isoleringsmaterialet blive blandet med luft, så det nemt kan blæses ind i hulrummet. Isolatørerne sørger selvfølgelig for at der blæses isoleringsmateriale helt ud i hjørnerne, og omkring karme ved vinduer. Udover at få et varmere og bedre indeklima, vil du derfor ligeledes opleve, at der er mindre træk og en højere overfladetemperatur på væggen.

Hvorfor skal du vælge papiruldsisolering?

Der er mange gode grund til at hulmursisolere med papiruld. Det er nemmere for isolatørerne at arbejde med papiruld, og derfor vil du opleve en hurtigere og effektiv arbejdsgang, og dermed en lavere regning i sidste ende.

Herudover er papiruld miljøvenligt at arbejde med, da isoleringsmaterialet er fremstillet af genbrugte aviser. Dette betyder naturligvis ikke, at du skal være bange for brandfare. Materialer er nemlig behandlet med kemiske midler, der gør at papiruld til fulde lever op til de gældende krav for brandsikkerhed. Som en lille bonuseffekt, skræmmer den kemiske behandling skadedyr væk, således at disse ikke vil opholde sig i isoleringsmaterialet. Afslutningsvis skal det nævnes, at papiruld har en støjreducerende effekt, hvilket betyder at du får bedre lydisolering ved at hulmursisolere med papiruld, sammenlignet med andre isoleringsmaterialer.

Papiruldsisolering for mindre varmetab

Hulmursisolering med papiruld er både rigtigt for dig og miljøet. Et mindre varmetab betyder nemlig både lavere varmeregninger for dig og mindre CO2 for miljøet. Derudover vil du også opleve fordele, som et bedre indeklima, mindre træk, øget komfort og øget salgsværdi af huset, som følge af en bedre energimærkning.

Besparing ved hulmursisolering

Der er mange penge at hente, hvis du får dit hjem hulmursisoleret med papiruld. De færreste er klar over, hvor meget varme der går tabt gennem ydervæggen, når huset ikke er isoleret tilstrækkeligt. Faktum er dog, at der ved et gennemsnitligt hus, som ikke er isoleret, forsvinder en tredjedel af varmen. Denne del af varmen betaler du for, men får ingen nytte af. Dette er naturligvis både spild for dig, men også for miljøet. Dette er derfor en af de helt centrale grunde, til at du bør overveje at få hulmursisoleret sit hjem.

Investeringen ved hulmursisolering er relativ lav, og pengene er derfor hurtigt tjent igen. Alt efter hvordan du opvarmer dit hjem, kan du spare mellem 60-180 kr. pr. kvadratmeter mur årligt. Er hele dit hjem blevet hulmursisoleret, vil dette føre til store besparelser på varmeregningen.

Yderligere fordele med papiruldsisolering

Når dit hjem er blevet hulmursisoleret med papiruld, vil du ligeledes opdage, at overfladetemperaturen på indervæggen stiger betragteligt. For dig betyder det, at huset bliver bedre til at holde på varmen, og du vil derfor også få et bedre indeklima. Da isoleringsmaterialet er blæst ud i alle hjørner af hulrummet, vil du ligeledes opleve mindre træk hen over gulvet.

Papiruldsisolering er et ganske fordelagtigt isoleringsmateriale. Papiruld er nemlig mere bæredygtigt end andre isoleringsmaterialer, da det er fremstillet af gamle aviser. Derudover er papiruld nemt for isolatører at arbejde med, hvilket sikrer en hurtig og effektiv arbejdsgang. Samlet set betyder det en lavere regning for dig, og mindre CO2 udledning til gavn for miljøet.

Få en professionel isolatør til at hulmursisolere

Vil du slippe for dit høje varmeregninger? Så er det vist på tide at få isolere eller efterisoleret dit hjem. Grundig hulmursisolering med papiruld, sikrer dig nemlig et bedre indeklima og et mindre varmetab.

Hvad koster en hulmursisolering?

For at finde en god og troværdig isolatør til en fair pris, kan det være nødvendigt at sammenligne flere firmaer på nettet. Husk dog på, at de fleste priser er vejledende, da det ofte er individuelt hvad hulmursisolering af et hjem koster. For at finde den eksakte pris, vil det være nødvendigt for dig at kende størrelsen på dit hus, og dermed også hvor mange kvadratmeter mur som skal isoleres. For at isolatøren kan danne et overblik over hvor meget isoleringsmateriale der skal bruges til isoleringen, skal du ligeledes opgive, hvor bredt hulrummet mellem din inder- og ydervæg er. Bemærk at flere fagmænd tilbyder at foretage disse opmålinger, som en del af deres tilbudsgivning.

Prisen på hulmursisolering med papiruld ligger mellem 140-180 kr. pr. kvadratmeter. Den samlede pris, kommer derfor helt an på hvilken isolatør du vælger, og hvor stort dit hjem. I prisen tages der ligeledes forbehold for, om huset har været isoleret før, og om der er gammelt isoleringsmateriale der skal fjernes, før nyt bliver blæst ind.

Hulmursisolering med papiruld

Der findes flere isoleringsmaterialer, som isolatører kan bruge til at hulmursisolere dit hjem. Papiruld har dog den fordel, at det er nemt for isolatørerne at arbejde med. Materialet skal blot blandes med luft inden det blæses ind i hulrummet. Den effektive arbejdsmetode sikre en lavere pris for dig, da det tager kort tid for de professionelle isolatører at isolere dit hjem. Hulmursisolering er altid godt for miljøet, da det sikrer dig et lavere varmetab. Ønsker du dog at gå skridtet videre mod den bæredygtige tankegang, vil papiruldsisolering være at foretrække, da materialet er blevet fremstillet af genbrugte aviser. Hulmursisolering med papiruld er derfor både godt for din pengepung og miljøet.

Hulmursisolering – godt for dig og dit hjem

Energipriserne stiger, og det er derfor ikke billigt at varme sit hjem. Derfor er det også at foretrække, at varmen man lukker ud, ikke går til spilde. Er dit hjem dog ikke hulmursisoleret, vil du opleve, at meget af varmen forsvinder ud gennem ydervæggene, hvilket kan resultere i dårligt indeklima og høje varmeregninger for dig.

Et bedre indeklima med papiruldsisolering

Er der ingen isolering i hulrummet mellem din inder- og ydervæg, vil du opleve at store dele af varmen siver direkte ud gennem ydervæggen. Du får derfor svært ved at opretholde en behagelig temperatur i hjemmet, hvilket fører til dårligere indeklima. Langt de fleste huse i Danmark er ikke blevet isoleret ved opførslen, da dette kun er tilfældet for nye huse. Et gennemsnitligt hus, som ikke er isoleret, holder dårligt på varmen, hvilket betyder at der forsvinder en tredjedel af den varme som du lukker ud. Du får ingen nytte af denne varme, men du betaler for den, og med de stigende energipriser bliver dette hurtigt dyrt.

Hvis du vil sikre et bedre indeklima, bør du se på at investere i en omgang hulmursisolering med papiruld. Det kan gøres hurtigt og effektivt, og med et mindre varmetab, er penge hurtigt tjent hjem igen.

Hulmursisolering – hurtigt og effektivt

Når en professionel isolatør skal hulmursisolere med papiruld, kan det klares hurtigt, og uden at sætte mærker på din mur. Er de to om arbejdet, vil det i gennemsnit tage én dag for dem, at isolere med papiruld. Arbejdsfremgangen er relativt simpel, og papiruldet er nemt at arbejde med. Når der først er blevet lavet et mindre hul i ydervæggen, skal isoleringsmaterialet blot blandes sammen med luft, for at det kan blive blæst ind i hulrummet mellem din yder- og indervæg. Isolatørerne sørger selvfølgelig for at blæse materialet helt ud i kanterne, så du vil opleve fordele som mindre træk, varmere overfaldetemperatur og bedre indeklima.

Hurtig og effektivt isolering med papiruld

Hvis du er træt at høje varmeregninger, kan du med fordel hulmursisolere dit hjem med papiruld. Isoleringen sikrer et bedre indeklima, da du både vil opleve mindre træk og varmere overfladetemperaturer, som følge af en hulmursisolering.

Fordele ved hulmursisolering med papiruld

Både pengepungen og miljøet nyder godt af en omgang hulmursisolering med papiruld. Med et mindre varmetab, sparer du nemlig både på varmeregning, og udleder mindre CO2. Både du og miljøet kan dog opnå flere fordele, når du isolerer med papiruld. Papiruld bliver fremstillet af genbrugte aviser, og materialet er derfor bæredygtigt. Dette betyder dog ikke, at du skal være bange for brandfare. Materialet er nemlig behandlet med kemiske midler, brandsikkerheden mindst er på samme højde som andre isoleringsmaterialer såsom mineraluld. Derudover medvirker papiruldens behandling, at du undgår skadedyr, da disse ikke kan ønsker at opholde sig i det behandlede materiale. Papiruldsisolering er ligeledes et fantastisk middel til at støjdæmpe, og isoleringen fungerer derfor også som en lydisolering, hvilket ikke er tilfældet med andre isoleringsmaterialer.

Investeringen er hurtigt tjent hjem

En professionel isolatør, kan nemt og hurtigt få hulmursisoleret dit hjem med papiruld. Den korte arbejdsgang er medvirkende til, at prisen på isoleringen er relativt lav i forhold til andre energirenoveringer der kan foretages i hjemmet. Derudover er hulmursisolering en effektiv investering, som sikrer dig et bedre indeklima, og dermed en lavere varmetab. Du kan derfor med det samme skrue ned for varmen, og dermed også varmeregning. Den årlige besparelse ligger på 60-180 kr. pr. kvadratmeter mur, selvfølgelig afhængig af hvordan du opvarmer dit hjem. For dig betyder det, at investeringen er tjent hjem på mellem 1-3 år, og derefter kan du blot nyde godt at lavere varmeforbrug. Derudover sikrer investeringen en højere salgsværdi for dit hjem, på baggrund af en bedre miljømærkning.

Hulmursisolering – når du vil holde varmen inde

Det er spild af både varme og penge, hvis du har et utæt hjem. Desværre er det tilfældet med alt for mange i Danmark, at varmen forsvinder direkte ud gennem ydervæggen, da huset ikke er tilstrækkeligt isoleret. Vil du holde varmen inde, bør du derfor investere i eksempelvis hulmursisolering med papiruld.

Find den rette pris og isolatør

Prisen på hulmursisolering afhænger af størrelsen på dit hjem, og dermed også af hvor meget isoleringsmateriale isolatøren skal bruge. For at finde en nøjagtig pris, skal du derfor udregne, eller få en isolatør til at udregne, hvor meget isoleringsmateriale dit hjem kræver. Prisen på papiruld ligger mellem 140-180 kr. på kvadratmeter. For at finde den rigtige pris, bør du derfor også undersøge forskellige virksomheder på nettet, så du kan få et overblik over, hvilke udbydere der er på markedet. Vær opmærksom på at prisen kan variere, hvis der blot skal efterisoleres, eller hvis der ligger isoleringsmateriale i hulrummet, som skal fjernes først.

Hulmursisolering med papiruld – hvordan foregår det?

Når du skal have hulmursisoleret med papiruld, skal isolatøren naturligvis få adgang til det hulrum der er mellem din yder- og indervæg. Vælger du en professionel og erfaren isolatør, vil der ikke ske skade på muren, og man vil i de fleste tilfælde ikke kunne se, hvor på muren der er arbejdet. For at komme ind til hulrummet kan isolatøren enten vælge at fjerne en mursten, eller bore et hul i fugen hvor tre sten mødes. Herefter blandes isoleringsmaterialet op med luft, og blæses derefter ind i hulrummet. Det tager omtrent én dag for to isolatører at hulmursisolere et gennemsnitligt hus med papiruld. Arbejdet er derfor hurtigt og effektivt udført, og du kan derfor se frem til hurtige ændringer på varmeregningen og indeklimaet.

Tænk miljørigtigt med et mindre varmetab

Et højt varmeforbrug er skadeligt for både miljøet og pengepungen. Hulmursisolering med papiruld, er derfor den rette løsning for dig, der ønsker at investere i et varmere og miljøvenligt hjem.

Hulmursisolering med papiruld – skær ned på varmeregningen

Hvis du ikke har hulmursisoleret dit hjem, kræver det 3-4 gange så meget energi at opvarme, som et fornuftigt isoleret hjem. Store dele af den varme du lukke ude, siver nemlig ud gennem ydervæggen, og du får derfor ikke glæde af den. Derimod får du glæde af at skulle betale de høje årlige varmeregninger, der følger med et hus der ikke er isoleret.

Men ikke nok med at et højt varmeforbrug er dyrt for dig, så er det ligeledes dyrt for miljøet. Der er derfor mange gode grunde til at få isoleret eller efterisoleret sit hjem.
Hulmursisolering kan skabe et bedre indeklima for dig, da du har mulighed for at holde varmen indenfor. Derudover vil du opleve mindre træk i takt med, at hulrum mellem yder- og indervæggen er blevet fyldt med isoleringsmateriale. En varmere overfladetemperatur på væggene, er ligeledes medvirkende til, at du får et bedre indeklima og en øget komfort.

Papiruldsisolering – den miljørigtige løsning

Når man skal investere i sit hjem, bør man også tænke miljørigtigt. Heldigvis er det sådan med hulmursisolering, at det mest bæredygtige isoleringsmateriale ligeledes er det billigste! Papirulden er nem at arbejde med, og isolatørerne kan derfor arbejde mere effektivt. Dette medfører en hurtigere arbejdsgang, og dermed en billigere pris for dig.
Derudover kan hulmursisolering med papiruld give dig den fordel, at du også får lydisoleret dit hjem, da papiruldsisolering er en fantastisk støjdæmper. Papiruld er det naturlige valg når man skal tænke miljørigtigt under hulmursisoleringen, da materialet er fremstillet af genbrugte aviser. Hulmursisolering med papiruld, er derfor den rette løsning for dig, der både ønsker at spare miljøet og på varmeregningen.

En lavere varmeregning med hulmursisolering

Hvem vil ikke gerne kunne skære ned på varmeregningen og på samme tid få et varmere og mere behageligt indeklima? Med en omgang hulmursisolering med papiruld er dette muligt! Er dit hjem derfor ikke hulmursisoleret, bør du overveje at foretage en investering både for din, miljøet og huset skyld.

Store besparelser og et bedre indeklima

Er dit hjem ikke hulmursisoleret, vil du opleve, at du ikke får gavn af store dele af den varme, som du lukker ud. Ved et gennemsnitshus, forsvinder en tredjedel af varmen nemlig, hvis huset ikke er hulmurisoleret. Er dit hjem fra før 1960’erne vil du endda opleve at varmetabet er større. Ud fra ovenstående er det derfor ikke svært at regne ud, hvorfor den årlige varmeregning er høj. Får du derimod hulmursisoleret dit hjem med papiruld, kan du se frem til at skrue betragteligt ned for varmen. Når hulrummet mellem yder- og indervæggen er fyldt op med isolering, siver varmen nemlig ikke ud. Derfor vil du også opleve mindre træk henover gulvet, og dermed også et bedre indeklima.

Hulmursisolering med papiruld – hurtigt tjent hjem igen

Når du skal have hulmursisoleret dit hjem med papiruld, skal du som det første, udregne hvor mange kvadratmeter der skal isoleres, for at finde den rigtige pris. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at finde en troværdig, erfaren og dygtig isolatør, som udfører arbejdet til en ordentlig pris. Overordnet set kan du regne med at hulmursisolering med papiruld koster 140-180 kr. pr. kvadratmeter mur.
I prisen bør du også inddrage den varmebesparelse der følger med isoleringen. Alt efter hvordan du opvarmer dit hjem, vil besparelsen lyde på 60-180 kr. pr. m2 mur årligt. Det betyder at investeringen typisk vil være tjent hjem allerede efter 1-3 år! Herefter kan du blot nyde godt af de lavere varmeregninger, og en bedre salgsværdi af huset, som følger af en bedre energimærkning.

Hulmursisolér dit hjem for et bedre indeklima

Med stigende energipriser og grønne afgifter, bliver det hurtigt dyrt at varme sit hjem op i Danmark. En investering i hulmursisolering, kan dog være løsningen for dig, der ønsker at spare på varmeregningen.

Varmebesparelser til lave priser

Som mange tror, er energiforbedringer ikke altid forbundet med store investeringer. Det er eksempelvis muligt at få hulmursisoleret sit hjem med papiruld til en pris, som er så lav, at investeringen er tjent hjem på mellem 1-3 år! Alt efter hvordan du opvarmer dit hjem, vil hulmursisoleringen medvirke til, at du kan skære betragteligt i dit varmeforbrug. Du kan nemlig holde varmen indenfor, og ligeledes mindske træk hen over gulvet ved at få isoleret dit hjem. Med et isoleret hjem, vil du bruge 3-4 gange mindre energi på at opvarme huset, og det vil klart kunne mærkes på varmeregningen. Fordi varmebesparelsen er så høj, vil investeringen hurtigt være tjent hjem igen. Med en erfaren og dygtig isolatør, lægger prisen på 140-180 kr. pr. kvadratmeter for hulmurisolering med papiruld. Derefter vil du se en besparelse på varmeforbruget på mellem 60-180 kr. pr. kvadrater mur årligt, alt efter hvordan du opvarmer dit hjem.

Hulmursisolering med papiruld

Ved at hulmursisolere dit hjem, gør du automatisk miljøet en tjeneste. Ved et mindre varmeforbrug, vil du nemlig ligeledes udlede mindre CO2. Når du hulmursisolerer, er der derfor ingen grund til ikke at tænke miljørigtigt, når der skal vælges isoleringsmateriale – især ikke, hvis det miljørigtige isoleringsmateriale ligeledes er det billigste.
Dette er tilfældet med papiruld, som er blevet fremstillet af genbrugte aviser. Ud over at være mindre miljøskadeligt end andre isoleringsmaterialer, er papiruld nemt at håndtere under selve isoleringen. Dette betyder, at isolatørerne kan effektivisere deres arbejdsgang, og dermed klare arbejdet hurtigt. For dig betyder det, at arbejdet både bliver klaret hurtigt, billigt og mere miljørigtigt.

Hulmursisolering – den hurtige vej til en lavere varmeregning

Energiforbedringer er ikke altid lig med store investeringer. Får du nemlig hulmursisoleret dit hjem med papiruld, vil du kunne mærke en forskel med det samme, i form at et bedre indeklima og en lavere varmeregning.

Hurtig og effektiv isolering

Når man skal have hulmursisoleret sit hjem med papiruld, er det naturligvis nødvendigt for isolatøren at få adgang til hulrummet mellem dit yder- og indervæg. Ofte får en isolatør adgang ved at fjerne en mursten, eller ved at bore et hul på omtrent 20 mm i fugen mellem tre mursten. Har du med en erfaren og dygtig isolatør at gøre, vil du ikke opleve tydlige tegn på brud i muren efterfølgende. I langt de fleste tilfælde, er det næsten umuligt at se, hvor på muren, der er blevet arbejdet.
Ved at blande papirulden med luft, kan isolatøren herefter nemt og hurtigt, blæse isoleringsmaterialet ind i hulmuren. Ved et gennemsnitshus, tager processen for hulmursisolering med papiruld blot en dags arbejde for to isolatører.

Et lavere varmeforbrug med papiruldsisolering

Når hulrummet er fuld ud isoleret, vil du hurtigt mærke en forskel på indeklimaet. Papirulden mellem inder- og ydervæggen sikrer nemlig, at varmen holder sig indenfor. Derudover medfører isoleringen ligeledes, at der er mindre træk hen over gulvet, hvilket er med til at skabe et bedre indeklima for dig. Hulmursisoleringen sikrer altså, at du sænke dit varmeforbrug betragteligt, da du ikke længere skal betale for at fyre op for fuglene. Alt efter hvordan du opvarmer dit hjem, vil du kunne spare 60-180 kr. pr. kvadratmeter mur årligt, ved at få hulmursisoleret med papiruld. Dette betyder at investeringen vil være tjent hjem på mellem 1-3 år. Derudover opnår du ligeledes fordele så som lydisolering, bedre miljømærkning af hjemmet og en øget komfort ved at hulmursisolere. Der bør derfor ikke være nogle undskyldning for ikke at hulmursisolere dit hjem – det er både en investering for pengepungen og miljøet.

Hulmursisolering med papiruld – det er sund fornuft

Er dit hjem ikke isoleret, vil du opleve, at store dele af varmen forsvinder fra dit hjem. Dette medfører, at du bruger mere energi på at opvarme dit hjem, hvilket er dyrt for både pengepungen og miljøet. Det er derfor sund fornuft at få hulmursisoleret sit hjem med papiruld, da du kan skære ned for det høje varmeforbrug, og dermed bruge pengene på noget andet.

Fordele ved hulmursisolering

Den største fordel ved at få hulmursisoleret sit hjem er, at du vil store besparelser på varmeregningen. Er dit hjem ikke hulmursisoleret, vil meget af den varme du lukker ud forsvinde, da der ikke er isolering til at holde varmen inde. Et hus, som ikke er isoleret, bruger 3-4 gange så meget energi på at blive opvarmet som et isoleret hus, og dette kan selvfølgelig ses på varmeregningen. Er din varmeregning høj, kan du derfor med fordel få dit hjem hulmursisoleret med papiruld.
Derudover medfører hulmursisoleringen ligeledes, at du får en varmere og bedre indeklima i takt med, at der mindre træk og varmere overfladetemperaturer i huset. Hulmursisolering er derfor til dig, som ønsker at nedsætte dit varmeforbrug og få et bedre indeklima.

Papiruldsisolering – det miljørigtige valg

I en tid hvor klimaet er på dagsordenen, er det naturligt at tænke miljøvenligt – også når det gælder isolering af dit hjem. Hulmursisolering med papiruld er det rigtige valg når der skal tænkes miljørigtigt, da materialet er fremstillet af genbrugte aviser. Derudover er papiruld ligeledes det billigste isoleringsmateriale, hvilket gør det til at naturligt valg når der skal hulmursisoleres.
Papirulden er behandlet med kemiske midler, hvilket betyder at du kan sove trygt, vel vidende at papirulden lever op til skrappe krav ift. skadedyr og brandsikkerhed. Udover at være et billigt og nemt materiale at arbejde med, har papiruld en støjreducerende virkning, hvilket kan være med til at forbedre akustikken og reducere genklangstiden i dit hus

Øget komfort med hulmursisolering

Holder dit hus ikke på varmen, vil du både kunne mærke det på indeklimaet og se det på varmeregningen. Heldigvis er der en måde hvorpå du kan nedsætte dit varmeforbrug og på samme få et varmere indeklima – nemlig gennem hulmursisolering med papiruld.

Hvorfor skal du isolere dit hjem?

Du skal hulmursisolere dit hjem med papiruld, hvis du ønsker at nedsætte dit varmeforbrug. Et gennemsnitligt hus, som ikke er isoleret, bruger tre til fire gange så meget energi på at blive opvarmet som et isoleret hus, og dette kan tydeligt ses på varmeregningen. I forhold til hvor stor en varmebesparelse du opnår gennem hulmursisolering, er energiforbedringen bestemt ikke dyr. Det er en investering for dig og dit hjem, som du kan regne med er tjent hjem efter 1-3 år, alt efter hvordan du opvarmer dit hjem.
Ud over et nedsat varmeforbrug, vil en hulmursisolering ligeledes give dig fordele som varmere overfladetemperaturer, reduceret træk og dermed en øget komfort. Hulmursisolering med papiruld er derfor til dig, som ønsker et bedre indeklima og en lavere varmeregning, til en god pris.

Billig og effektiv papiruldsisolering

Når du skal se på, hvad det koster at få hulmursisoleret dit hjem, skal du først og fremmest finde ud af, hvor mange kvadratmeter der skal isoleres. Prisen på papiruld lægger mellem 135-185 kr. pr. m2, alt efter hvilken isolatør du får til at udføre arbejdet.
Selve hulmursisoleringen foregår således, at der bliver boret et mindre hul i ydermuren, så der er adgang til hulrummet. Har du valgt en dygtig og erfaren isolatør, vil du stort set ikke kunne se hvor der er blevet arbejdet på muren. Herefter bliver papirulden blandet med luft, for derefter at blive blæst ind mellem yder- og indervæggen. Det er en hurtig og effektiv arbejdsproces, og det vil derfor typisk kun tage to isolatører én dag at færdiggøre arbejdet. Du vil derfor hurtigt se og mærke et resultat – både på huset og på varmeregningen.

Besparing ved hulmursisolering med papiruld

Der kan spares mange penge på varmeregningen, hvis du vælger at hulmursisolere dit hjem med papiruld. Er dit hjem nemlig ikke isoleret, vil du opleve, at det meste af varmen siver ud gennem ydervæggen, og du bruger derfor mange penge på at fyre for gråspurvene.

Priser på hulmursisolering

For at finde den eksakte pris på hulmursisolering for dig, skal du kende til følgende informationer: På langt dit fleste hjemmesider for hulmursisolering med papiruld, skal du ved beregning af prisen på isolering, opgive hvor stort dit hjem er. Derudover skal du angive hvor mange kvadratmeter mur, du ønsker isoleret, så det kan beregnes hvor meget papiruld, der skal bruges til hulmursisoleringen. Derudover tages der også højde for om dit hjem har været isoleret tidligere og derfor skal efterisoleres, eller om der aldrig har været isolering i hulrummet mellem din yder- og indervæg. Hvor stort hulrummet er, har selvfølgelig også en betydning for, hvor meget isoleringsmateriale der skal bruges.

Prisen på hulmursisolering med papiruld ligger ofte mellem 140-180 kr. pr. m2. Herudover kan du trække en tredjedel af arbejdslønnen fra i skat på grund af håndværkerfradraget, hvis du altså har valg en professionel isolatør til arbejdet.

Store besparelser årligt

Hjem der ikke er isoleret eller efterisoleret, vil i gennemsnit bruge 3-4 gange så meget energi som et isoleret hus. Med stigende energipriser og grønne afgifter, bliver dette hurtigt en dyr fornøjelse som husejer. At investere i at få isoleret sit hjem, er derfor en investering som vil give godt igen. Langt de fleste oplever, at pengene er tjent igen efter blot 1-4 år! Du vil nemlig bruge markant mindre energi på at varme dit hjem op, hvis det er isoleret. Dette betyder